Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông PHẠM QUÝ TIÊN Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông PHẠM QUÝ TIÊN
Chức vụ:
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam