LÝ LUẬN & TRAO ĐỔI

Nghĩ về ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và trách nhiệm thế hệ hôm nay

01/01

2024

Nghĩ về ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và trách nhiệm thế hệ hôm nay

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước ta, tới nay ý nghĩa và tinh thần của sự kiện này vẫn còn nguyên giá trị. Hướng đến Kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2024), trân trọng giới thiệu bài viết: “Nghĩ về ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và trách nhiệm thế hệ hôm nay” của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH thành phố Hà Nội.

Nhìn lại hoạt động đối ngoại năm 2023: Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước ngày càng được củng cố, thúc đẩy, đi vào chiều sâu, thực chất

31/12

2023

Nhìn lại hoạt động đối ngoại năm 2023: Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước ngày càng được củng cố, thúc đẩy, đi vào chiều sâu, thực chất

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2023 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo dấu ấn đậm nét, góp phần không nhỏ vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Trong đó, hoạt động ngoại giao song phương, nổi bật là việc đón các Đoàn Chủ tịch Quốc hội/Nghị viện các nước thăm chính thức đã được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, góp phần quan trọng trong tổng thể thành tựu đối ngoại chung của đất nước; đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước phát triển theo chiều sâu, toàn diện và thực chất.

Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong nhà nước pháp quyền

30/12

2023

Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong nhà nước pháp quyền

Nâng cao chất lượng ĐBQH nói chung và chất lượng ĐBQH chuyên trách nói riêng là yêu cầu tất yếu đặt ra để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chung của Quốc hội. Để có thêm góc nhìn và giải pháp cho vấn đề này, Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết “Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong Nhà nước pháp quyền” của TS.Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

Kinh nghiệm thẩm tra và giám sát công tác giảm nghèo bền vững tại vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

30/12

2023

Kinh nghiệm thẩm tra và giám sát công tác giảm nghèo bền vững tại vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra, giám sát của Ủy ban Xã hội về công tác giảm nghèo thời gian qua và có thêm góc nhìn về vấn đề này, Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết “Kinh nghiệm thẩm tra và giám sát công tác giảm nghèo bền vững tại vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam” của đại biểu Lò Thị Việt Hà - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Một số nhận định, đánh giá về việc triển khai giám sát Nghị quyết số 43/2022/QH14 ngày 11/01/2022 của Quốc hội

28/12

2023

Một số nhận định, đánh giá về việc triển khai giám sát Nghị quyết số 43/2022/QH14 ngày 11/01/2022 của Quốc hội

Việc giám sát chuyên đề “Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” là cần thiết nhằm để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như đã đề ra. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết: “Một số nhận định, đánh giá về việc triển khai giám sát nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội” của đại biểu Tráng A Dương- Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang.

Gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS với phát triển du lịch là chính sách đúng đắn và phù hợp

26/12

2023

Gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS với phát triển du lịch là chính sách đúng đắn và phù hợp

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhằm có thêm góc nhìn và giải pháp thực hiện quả chính sách này, Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết “Gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS với phát triển du lịch là chính sách đúng đắn và phù hợp” của đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.