Thông cáo báo chí

Ngày 08/6/2023, Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất đã có thông cáo báo chí về Lễ Trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất.

Ngày ban hành : 08/06/2023

Hiệu lực :08/06/2023