Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Phạm Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Phạm Mạnh Hùng
Chức vụ:
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam