Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Nguyễn Ngọc Hà Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Nguyễn Ngọc Hà
Chức vụ:
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam