Album Ảnh

Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ nhất

11/06/2023
Phạm Thắng - Nghĩa Đức