LÝ LUẬN & TRAO ĐỔI

Lập pháp, tư pháp và nhân quyền ở Ấn Độ

04/05

2023

Lập pháp, tư pháp và nhân quyền ở Ấn Độ

Trong bài viết này, tác giả phân tích mối quan hệ kiểm soát, bổ sung cho nhau giữa cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp trong việc định hình, diễn giải và thực thi nhân quyền tại Ấn Độ. Các tòa án, đặc biệt là Tòa án tối cao, đã có vai trò giới hạn sự tùy tiện của Nghị viện trong việc sửa đổi Hiến pháp, tuyên vô hiệu các đạo luật vi hiến, và diễn giải, bù đắp cho những khoảng trống của luật thành văn.

Tuyên bố chung Asean -Trung Quốc: 25 năm thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông

04/05

2023

Tuyên bố chung Asean -Trung Quốc: 25 năm thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông

Ngày 11/11/2022 tại Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 25 tại PhnomPenh-Campuchia, hai bên đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung vinh danh 20 năm thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký ngày 4/11/2002 và cam kết sẽ tiếp tục đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Thanh tra Quốc hội hay Ủy ban Dân nguyện?

25/04

2023

Thanh tra Quốc hội hay Ủy ban Dân nguyện?

Chiều 19/4 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp.

Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc xây dựng mô hình Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội

25/04

2023

Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc xây dựng mô hình Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội

Sáng 13/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021".