05/10/2023

Danh sách kết quả giải Diên Hồng lần thứ nhất

Trân trọng giới thiệu danh sách các tác phẩm, tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất:

10/06/2023

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động giải Diên Hồng lần thứ hai

Tối 09/6, tại Cung hữu nghị Việt Xô - Hà Nội, diễn ra Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng) lần thứ Nhất - năm 2023. Tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ nhất, đã phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai.