Văn bản chỉ đạo

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024

20/12/2023
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng ngày 15/12/2023. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Thông báo:
Trọng Quỳnh

Bài viết cùng chuyên mục