Album Ảnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ nhất

11/06/2023
Phạm Thắng - Nghĩa Đức