Trưởng Ban Tổ chức

Ông BÙI VĂN CƯỜNG Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải Diên Hồng.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông BÙI VĂN CƯỜNG
Chức vụ:
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải Diên Hồng.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
xã Thăng Long, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Tiểu sử:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 - 10/1997: Giảng viên Trường Đại học Hàng hải; Phó Bí thư Đoàn trường rồi Bí thư Đoàn trường; Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm Trường Đại học Hàng hải

- 10/1997 - 2/1999: Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan; Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan Thành đoàn Hải Phòng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Thành đoàn Hải Phòng

- 2/1999 - 2/2003: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VII; Ủy viên Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật sinh viên Việt Nam