Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông NGUYỄN THANH LÂM Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông NGUYỄN THANH LÂM
Chức vụ:
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam