Phó Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo

Ông NGUYỄN NGỌC HÀ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Phó Chủ tịch Hội đồng

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông NGUYỄN NGỌC HÀ
Chức vụ:
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Phó Chủ tịch Hội đồng
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam