Phó Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo

Ông Phạm Anh Tuấn Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Chủ tịch Hội đồng

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Phạm Anh Tuấn
Chức vụ:
Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Chủ tịch Hội đồng
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam