Phó Chủ tịch Hội đồng chấm Chung khảo

PGS.TS NGUYỄN THẾ KỶ Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
PGS.TS NGUYỄN THẾ KỶ
Chức vụ:
Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam