Phó Chủ tịch Hội đồng chấm Chung khảo

Nhà báo NHỊ LÊ Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Nhà báo NHỊ LÊ
Chức vụ:
Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam