Phó Chủ tịch Hội đồng chấm Chung khảo

Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI
Chức vụ:
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam