Phó Chủ tịch Hội đồng chấm Chung khảo

GS.TS TẠ NGỌC TẤN Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
GS.TS TẠ NGỌC TẤN
Chức vụ:
Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Phú Thọ