Chủ tịch Hội đồng chấm Chung khảo

Nhà Báo Lê Quốc Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Nhà Báo Lê Quốc Minh
Chức vụ:
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam
Tiểu sử:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1990 - 1/1996: Biên tập viên Phòng Tin nhanh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 2/1996 - 2/2000: Chuyên gia Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh Nhật Bản NHK World

- 3/2000 - 6/2000: Biên tập viên Phòng Tin tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 7/2000 - 9/2002: Phó Trưởng phòng Tin tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 10/2002 - 8/2003: Biệt phái sang làm Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, kiêm Phó Trưởng phòng tin Tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 9/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

- 11/2003 - 12/2005: Trưởng phòng Thông tin điện tử, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN

- 1/2006 - 7/2006: Trưởng phòng Thông tin điện tử kiêm Trưởng phòng Biên tập tin tiếng Anh, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN