Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Hồ Sỹ Minh Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh Việt Nam - Ủy viên

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Hồ Sỹ Minh
Chức vụ:
Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh Việt Nam - Ủy viên
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam