Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Hà Minh Huệ Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Hà Minh Huệ
Chức vụ:
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam