Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

BÀ VŨ VIỆT TRANG Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
BÀ VŨ VIỆT TRANG
Chức vụ:
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Hà Nội