Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Đoàn Xuân Bộ Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Đoàn Xuân Bộ
Chức vụ:
Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam