Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Bà Phạm Thị Thanh Huyền Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Bà Phạm Thị Thanh Huyền
Chức vụ:
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam