Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Tô Quang Phán Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội - Ủy viên

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Tô Quang Phán
Chức vụ:
Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội - Ủy viên
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam