Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Hồ Quang Lợi Nguyên phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Hồ Quang Lợi
Chức vụ:
Nguyên phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam