Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Đinh Như Hoan Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Đinh Như Hoan
Chức vụ:
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam