Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Nguyễn Hồng Vinh Nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Nguyên Tổng Biên tập báo Nhân dân - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Nguyễn Hồng Vinh
Chức vụ:
Nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Nguyên Tổng Biên tập báo Nhân dân - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam