Tin tức - Sự kiện

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động giải Diên Hồng lần thứ hai

10/06/2023
Tối 09/6, tại Cung hữu nghị Việt Xô - Hà Nội, diễn ra Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng) lần thứ Nhất - năm 2023. Tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ nhất, đã phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai.

Tại Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng) lần thứ Nhất, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quốc hội. Trước những yêu cầu cấp bách của đất nước và niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã và đang tiếp tục đổi mới, không ngừng nỗ lực, quyết tâm, dân chủ, cầu thị lắng nghe.

Phát huy thành công của Giải Diên Hồng lần thứ nhất, để Giải có chất lượng tốt hơn, thiết thực hơn sau mỗi lần tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết: Từ năm 2024, Giải Diên Hồng sẽ được tổ chức trao Giải vào tháng 1 hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động giải Diên Hồng lần thứ hai

Để chuẩn bị cho Giải Diên Hồng lần thứ hai, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi Lễ hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn; tìm hiểu toàn diện hơn về tổ chức, hoạt động của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; phản ảnh kịp thời, chính xác và có những phân tích sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ đó đăng tải các bài báo, tác phẩm ảnh, phát thanh, truyền hình có chất lượng cả về nội dung, hình thức và gửi tham dự Giải, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa đại biểu các cơ quan dân cử với cử tri và nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước phát triển nhanh và bền vững; đồng thời giúp cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuyên bố phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai. Các tác phẩm tham dự Giải được đăng tải, phát sóng từ ngày 01/5/2023 đến 30/11/2023.

Toàn cảnh buổi lễ

+ Giải Diên Hồng là Giải báo chí toàn quốc được tổ chức thường niên về Quốc hội và Hội đồng nhân dân với mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường sự hiểu biết của Nhân dân và cử tri cả nước đối với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân với những trọng tâm như: Phản ánh về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (ngày 6/1/1946) đến nay; tập trung nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của Quốc hội luôn gắn liền với lịch sử Cách mạng Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và hội nhập thành công, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Phản ánh quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; kết quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...

Sau hơn 4 tháng phát động, Giải Diên Hồng lần thứ nhất đã nhận được 3.328 tác phẩm báo chí của 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, 07 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Những con số nêu trên đã minh chứng cho tính hấp dẫn và sức hút của Giải Diên Hồng đối với truyền thông và xã hội, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Theo đánh giá của Hội đồng chấm Giải, đây là giải thưởng có chất lượng, sẽ là giải báo chí quan trọng trong hệ thống giải báo chí cách mạng nước ta.

Các tác phẩm được lựa chọn trao giải Diên Hồng được đầu tư công phu, khoa học, có chất lượng, thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức; trong đó có những tác phẩm là các tuyến bài nhiều kỳ, sử dụng hình thức tuyên truyền hiện đại. Nội dung các tác phẩm phản ánh sinh động về chủ đề của Giải Diên Hồng; nhiều tác phẩm đã bám sát tiến trình cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, đề xuất hiến kế nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; nêu bật được vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tập trung phản ánh hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, có sức lan toả mạnh mẽ tới xã hội và công chúng.

 

Minh Hùng - Minh Thành

Bài viết cùng chuyên mục