Thể lệ

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất

04/05/2023
Ngày 27/12/2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng ban Chỉ đạo chính thức công bố Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất.
 

Bài viết cùng chuyên mục