Trưởng Ban Chỉ đạo

Ông Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Trần Thanh Mẫn
Chức vụ:
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Tiểu sử:

Tóm tắt quá trình công tác

Từ 7/1979-9/1980: Cán bộ Ban Trường học Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Từ 10/1980-12/1982: Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành, rồi Ủy viên Ban thường vụ Huyện đoàn Châu Thành.

Từ 1/1983-12/1987: Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn, rồi Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành.

Từ 1/1988-6/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy.

Từ 7/1994-11/1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

Từ 12/1999-12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Từ 1/2004-3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 3/2008-12/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.