Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông TRẦN THANH LÂM Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông TRẦN THANH LÂM
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam`
Tiểu sử: