Phó Trưởng Ban Tổ chức

Ông PHẠM THÁI HÀ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Thường trực Ban Tổ chức Giải Diên Hồng

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông PHẠM THÁI HÀ
Chức vụ:
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Thường trực Ban Tổ chức Giải Diên Hồng
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Tiểu sử:
Ông Phạm Thái Hà sinh năm 1976, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Phạm Thái Hà có học vị Tiến sĩ kinh tế, là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông Phạm Thái Hà đã đảm nhiệm qua các vị trí: Thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính; Hàm vụ trưởng, Thư ký của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.