Phó Trưởng Ban Tổ chức

BÀ VŨ VIỆT TRANG Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
BÀ VŨ VIỆT TRANG
Chức vụ:
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam