Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Ông ĐỖ ĐỨC HOÀNG Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông ĐỖ ĐỨC HOÀNG
Chức vụ:
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam