Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Ông ĐỖ CHÍ NGHĨA Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông ĐỖ CHÍ NGHĨA
Chức vụ:
Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam