Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Ông NGUYỄN TUẤN ANH Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông NGUYỄN TUẤN ANH
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam