Phó Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo

Nhà báo NGUYỄN NGỌC HÀ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Nhà báo NGUYỄN NGỌC HÀ
Chức vụ:
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam
Tiểu sử: