Phó Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo

Nhà báo Phạm Anh Tuấn Nhà báo

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Nhà báo Phạm Anh Tuấn
Chức vụ:
Nhà báo
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam
Tiểu sử: