Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo

Nhà báo ĐINH NHƯ HOAN Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Nhà báo ĐINH NHƯ HOAN
Chức vụ:
Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam