LÝ LUẬN & TRAO ĐỔI

Hội thảo trực tuyến trao đổi kinh nghiệm trao đổi luật biên giới Quốc gia

28/04/2023
Chiều 18/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào đồng chủ trì Hội thảo trực tuyến trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Biên giới quốc gia.

Tham dự phía điểm cầu Quốc hội Việt Nam có: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chuyên gia, nhà nghiên cứu…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia trong xây dựng pháp luật là một trong những hoạt động quan trọng của cơ quan lập pháp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của quốc gia và bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế. Hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào có nhiều điểm tương đồng, là cơ sở vững chắc cho các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập pháp.

Từ trước năm 2020, hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội 2 nước cũng đã được triển khai tích cực, với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, hội đàm cấp cao, các Đoàn nghiên cứu cấp Uỷ ban, biên dịch và cung cấp các văn bản luật của hai nước…Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam và các Uỷ ban tương ứng của Quốc hội Lào, Quốc hội Vương quốc Campuchia đã triển khai cơ chế hợp tác, trao đổi kinh nghiệm từ năm 2012 đến nay. Việc tổ chức Hội thảo trực tuyến giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, chuyên gia của 02 nước là hình thức triển khai hợp tác mới, hy vọng đây sẽ là hình thức hợp tác hiệu quả, phù hợp với xu thế hội nhập, ứng dụng khoa học - công nghệ trong hợp tác quốc tế hiện nay.


Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến
 

Tham dự phía điểm cầu Quốc hội Việt Nam có: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chuyên gia, nhà nghiên cứu…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia trong xây dựng pháp luật là một trong những hoạt động quan trọng của cơ quan lập pháp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của quốc gia và bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế. Hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào có nhiều điểm tương đồng, là cơ sở vững chắc cho các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập pháp.

Từ trước năm 2020, hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội 2 nước cũng đã được triển khai tích cực, với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, hội đàm cấp cao, các Đoàn nghiên cứu cấp Uỷ ban, biên dịch và cung cấp các văn bản luật của hai nước…Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam và các Uỷ ban tương ứng của Quốc hội Lào, Quốc hội Vương quốc Campuchia đã triển khai cơ chế hợp tác, trao đổi kinh nghiệm từ năm 2012 đến nay. Việc tổ chức Hội thảo trực tuyến giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, chuyên gia của 02 nước là hình thức triển khai hợp tác mới, hy vọng đây sẽ là hình thức hợp tác hiệu quả, phù hợp với xu thế hội nhập, ứng dụng khoa học - công nghệ trong hợp tác quốc tế hiện nay.


Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu

Vũ Hà - Nghĩa Đức

Bài viết cùng chuyên mục